1 januari 2014 övertar vi ansvaret för Fritidscentrum

IMG_0019

Nu är det klart att Vindelns Idrottsfastigheter AB övertar driftansvaret av idrottsanläggningen Fritidscentrum från Vindelns Kommun. Övertagandet sker från 1 januari 2014 och innebär att företaget kommer att ansvara för uthyrning och skötsel av sporthall, ishall, kafeteria och allmänna ytor utöver de nybyggda konstgräsplanerna för fotboll, tennis, handboll och innebandy.

-Vi har stora ambitioner för Fritidscentrum och vi känner att vi fått bra förutsättningar av Vindelns Kommun för att kunna ta såväl anläggningen som vår egen verksamhet till nästa nivå, säger Johan Åsberg, styrelseordförande i Vindelns Idrottsfastigheter AB.

VAD HÄNDER NU NÄRMAST?

Verksamheten kommer från övertagandet och de följande 4-6 månaderna att ledas av Johan Åsberg som tillförordnad platschef med uppdrag att rekrytera personal, marknadsföra anläggningen och bygga den nya organisationen utifrån ägarens mål.

– De första månaderna kommer att vara intensiva. Parallellt med arbetet att rekrytera personal så ska befintlig verksamhet struktureras om och anläggningen ska fräschas upp. Vi ska även inleda arbetet att sälja in ishallstider för säsong 2014/2015 likväl som att planera för lägerverksamheter och cuper inför sommaren 2014.

LÅNGSIKTIGA MÅL

Långsiktigt så vill vi anpassa lokalerna så de blir ännu mer ändamålsenliga för verksamheten, samtidigt som vi har idéer kring att att fortsätta med fler nybyggnationer kring anläggningen. Vi har även som mål att personal som ska rekryteras för nya tjänster till Vindelns Idrottsfastigheter AB ska utöver de huvudsakliga arbetsuppgifterna de anställs för ha ett brett idrottsligt kontaktnät och en tränarroll knutit till sin tjänst, och om det blir verklighet så pratar vi riktiga drömjobb för tränare med höga ambitioner som vill jobba under bra idrottsliga förutsättningar.

FÖR VIDARE INFORMATION:

Johan Åsberg
Johan.asberg@vindelnsidrottsfastigheter.se

Fredrik Lundberg
Fredrik.lundberg@vindelnsidrottsfastigheter.se

Om Vindelns Idrottsfastigheter AB

Vindelns Idrottsfastigheter AB (VIFAB) bildades våren 2013 och är ett helägt dotterbolag till den ideella idrottsföreningen Vindelns IF. VIFAB är ägarens redskap för att i samarbete med övrigt lokalt föreningsliv, skola och kommun ge barn och ungdomar i Vindeln bästa tänkbara idrottsliga förutsättningar.

Bolaget har sedan starten investerat ca 8,5 Mkr i byggandet av två fristående utomhusanläggningar för idrott i anslutning till det kommunala idrottskomplexet Fritidscentrum. Förutom en fullstor, belyst fotbollplan med 3:e generationens konstgräs så byggdes även en kombinerad innebandy-, handbolls- och tennisplan i sporthalls-måttet 42×22 m som försågs med ATP-godkänt konstgräs och linjering för tennis, handboll och innebandy.