Vindelns Idrottsfastigheter AB

Konstgräsplanen med flaggstängerVindelns Idrottsfastigheter AB ägs i sin helhet av Vindelns IF, kommunens största idrottsförening med ca 800 st medlemmar. Bolaget driver den i Vindeln centralt belägna idrottsanläggningen Fritidscentrum, en anläggning som uppfördes 1989 av Vindelns Kommun. Anläggningen innefattar en fullstor sporthall, en varm ishall, en gruppträningslokal samt en av landets absolut finaste och modernaste skyttehallar. Anläggningen har även en kafeteria samt konferens- och mötesrum.

Under 2013 så förädlades anläggningen genom uppförandet av en fullstor, belyst, konstgräsplan (111 x 71 m) för bl.a. fotboll. Det byggdes även en multisportanläggning med ATP-godkänt konstgräs i måtten 42 x 22 m med linjer och utrustning för tennis, handboll/futsal och innebandy.

Under sommaren 2014 så utrustades FC med ett mindre gym och vid årsskiftet 2014/2015 så färdigställdes en 43 m lång friidrottsbana i källaren.

Mål och ägardirektiv
Ägarnas mål är att vi i samarbete med föreningslivet ska ge bästa möjliga idrottsliga förutsättningar till barn, ungdomar och boende inom Vindelns Kommun inom de idrotter som de för var tid har intresse av att utöva.