Hjärtstartare på FC

hjartstartare

För att göra FC till en ännu tryggare anläggning så har vi beslutat att köpa in en hjärtstartare som kommer att monteras inne på FC. Hjärtstartaren är beställd och kommer att monteras vid månadsskiftet februari/mars.