Ny aktör tar över driften av Fritidscentrum vid årsskiftet

IMG_2148

Vid årsskiftet går vårt avtal gällande driften av Fritidscentrum, ut. Vi hade hoppats på en förlängning, men Vindelns kommun valde att gå på ett lägre bud och tilldela Vindelns Hockeyförening driften de kommande fem åren. Detta innebär att det är till dem ni framgent vänder er om ni önskar boka anläggningen eller övriga lokaler för vilka vi hanterat uthyrningen tidigare. Om ni har haft fasta träningstider under hösten ligger de kvar även under våren. Kontaktuppgifter till Vindelns Hockeyförening:

Jens Endfors                                                             Jens Johansson
jens.endfors@rototilt.com                                 johanssonjens@hotmail.se
070-590 20 83                                                            070-333 03 42

Klicka här för att komma till deras bokningssida.

Från Vindelns Idrottsfastigheter AB:s sida vill vi tacka för ett gott samarbete och hoppas att vi kunnat leva upp till de förväntningar som ni haft på oss och på anläggningen när ni besökt FC Vindeln. Förhoppningsvis kommer ni inte märka någon skillnad utifrån er egen verksamhet när den nya aktören tar över, men naturligtvis kan det uppstå driftstörningar i själva övergångsfasen.

Det är dock inte hela FC Vindeln som tas över av Vindelns hockeyförening. Skyttehallen har sedan en tid tillbaka driftats av Ramselefors Skytteförening och där blir det ingen förändring. De båda konstgräsplanerna ägs av Vindelns Idrottsfastigheter AB och kommer fortsätta driftas av bolaget. Tills vidare bokas dessa på samma sätt som tidigare. Kläppaspåret har på uppdrag av Vindelns IF preparerats och dragits av Vindelns Idrottsfastigheter AB. Vindelns IF kommer ta tillbaka detta uppdrag och sköta spåret i egen regi resten av vintern.

Vindelns Idrottsfastigheter AB kommer ha kvar personal under januari för att hantera det administrativa, så om ni har några frågor och funderingar som inte rör framtida drift av Fritidscentrum (i de fallen vänder ni er till Vindelns Hockeyförening) går det bra att nå oss via samma kontaktvägar som tidigare.