Tidsfördelning

Två gånger per år så är det tidsfördelningsmöte inför den kommande utomhus-/inomhussäsongen. Till dessa möten ska föreningar inkomma med önskemål om träningstider som sedan fördelas i samråd mellan föreningarna samt utifrån Vindelns Kommuns fastställda policy för tidfördelning. Tidsfördelningsmötet leds av ordförande för idrottsalliansen i Vindeln.

Tidsfördelning för utomhussäsongen på konstgräsplanerna kommer att ske under februari månad, medans tidsfördelningen för inomhussäsongen sker under maj månad.